Egyházmegyei Ifjúságpasztorációs Konferencia 2016.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében Ifjúságpasztorációs Konferenciát tartottak április 23-án, szombaton, Kecskeméten, a Szentcsalád Plébánián.
A programra az egyházmegye különböző részeiből érkeztek papok, hitoktatók, pedagógusok és az ifjúság nevelésében érdekelt vendégek.
Az eseményről készült fotók itt láthatók!

A délután zenés szentségimádással kezdődött, hiszen minden közös munkának Krisztusban kell gyökereznie. Ez jó alkalom volt arra, hogy a résztvevők valóban lelkileg is megérkezzenek az eseményre. A szentségimádást követően Dr. Finta József általános és pasztorális püspöki helynök és Hatházi Róbert egyházmegyei ifjúsági referens atyák, valamint Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a Parázs Pasztorális Központ szakmai felelőse köszöntötték a résztvevőket, majd elkezdődött a konzultáció.

Elsőként Dr. Farkas László atya, a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkésze és Varga Ilona, a Mente MédiaMisszió munkatársa osztotta meg tapasztalatait és jó gyakorlatait a megjelentekkel. A bevezetőben statisztikai adatok kerültek elemzésre, melyekből kiderült, hogy 2000 és 2004 között 8%-ról 4%-ra csökkent a vasárnap templomba járó fiatalok száma. Ez a szám 2008-ra 1%-ra esett vissza, így az egyházmegye jelentős része missziós terület, ami tettekre sarkallta a váciakat. Az ifjúsági lelkész szerint, ha egy településen már csak két fiatalunk van, azt is meg kell becsülni, és belőlük kiindulva el kell kezdeni újra felépíteni a közösséget. Az előadók ezt követően bemutatták a Váci Egyházmegye ifjúsági régióit, beszéltek a Kovászoló elnevezésű ifjúsági vezetőképzőjükről és arról, hogyan igyekeznek egyre jobban bevonni a fiatalokat az ifjúságpasztorációba.

Az előadás után Bujdosó Ádám tájékoztatta a hallgatókat a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye aktuális és hagyományos fiatalokat érintő programjairól. Felhívta a figyelmet, hogy valódi önreflexiót kell tartanunk, mert a feltárás általában csak odáig jut el, hogy elemezzük a helyzetet és megállapítjuk, hogy mások miben hibásak. Az egyházmegyei ifjúsági programok relatíve alacsony látogatottsága cselekvésre kell, hogy ösztönözzön bennünket, mert nem a világnak van küldetése mihozzánk, hanem nekünk van küldetésünk a világhoz. A fiatalok elvándorlása kapcsán megjegyezte, hogy érdemes megbecsülni a fiatal értelmiségieket, hogy helyben kamatoztassák tudásukat.

Ezután kerekasztal-beszélgetések formájában lehetőség volt a tapasztalatok és gondolatok megvitatására. A csoportok három témát érintettek: az ifjúságpasztoráció lehetőségei az egyházközségekben; az ifjúsági vezetőképző ügye; valamint az evangelizáció szükségessége.

A délután végén az asztalgazdák beszámoltak a beszélgetéseken elhangzottakról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyháznak új utakat kell keresnie a fiatalokhoz, valamint kiemelt figyelmet fordítania a kortárs vezetőképzésre is. A szakmai beszámoló összeállításán dolgozó szervezők bíznak abban, hogy az elindult együttgondolkodás a későbbiekben előremutató kezdeményezésekké, valóban eredményes gyakorlatokká érlelődik, valamint hogy hamarosan főállású munkatárs is tudja segíteni az ifjúságpasztorációs munkát.

Barna-Pap Rozália

Szervező: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Bizottsága
A konferencia felelős vezetője: Hatházi Róbert ifjúsági referens
Dátum: 
2016. április 23.