Szinódusi gyűlés 2017.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében a 2000-ben tartott Egyházmegyei Szinódus óta minden évben megrendezzük az úgynevezett Szinódusi találkozót, melynek során az egyházmegye lelkipásztori életének egy-egy fontos területét vesszük újra górcső alá.

2017-ben a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Szinódusi Találkozójának a kecskeméti Szentcsalád Plébánia adott otthont néhány nappal a reformáció 500. évfordulójának emléknapja után, november 5-én, vasárnap délután. Témánk a "Reformáció katolikus szemmel", vagyis a reformáció a Katolikus Egyház szempontjából vizsgálva.
Az eseményről készült fotók itt tekinthetők meg.

Mintegy 120 résztvevő sereglett össze a Főegyházmegye több településéről, hogy meghallgassa az előadásokat, bekapcsolódjon a beszélgetésekbe. Görbe László piarista atya, a kecskeméti piarista templom plébánosa Lutherről és az általa elindított mozgalomról beszélt. Ismertette a történelmi, társadalmi hátteret, az akkori egyház visszásságait, Luther életének főbb eseményeit és tanításának lényegét, illetve a korabeli katolikus megújulási törekvéseket. Dr. Finta József érseki helynök, a Kecskeméti Főplébánia plébánosa pedig a nagyobb keresztény felekezeteknek az Eukarisztiáról, illetve az Úrvacsoráról vallott tanítását mutatta be, megmagyarázva ezzel, hogy jelenleg miért nem lehetséges a katolikusok és protestánsok közös áldozása, úrvacsorához járulása.

A találkozón részt vett Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek is, a Püspöki Konferencia ökumenikus ügyekkel megbízott püspöke. Az előadások után beszélgetésekre nyílt lehetőség Érsek atyával, illetve az előadókkal. A rendezvény szentmisével ért véget este hat órakor. A mostani alkalom is megerősítette a szervező Parázs Pasztorális Központ munkatársait abban, hogy továbbra is érdemes minden évben fáradozni azért, hogy legalább egy ilyen alkalom létrejöjjön. Komoly lehetőséget biztosít ugyanis a felnőtt hívek továbbképzésére, egy-egy éppen aktuális lelkipásztori téma alaposabb körüljárására.

Dr. Finta József
általános érseki helynök, plébános

A 2015. évi találkozó beszámolója itt olvasható.

Plakát: