Helvéciai családcsoport

Bemutatkozik a helvéciai lelkes katolikus Családközösség

Közösségünk 1994. december elején alakult 4 családból. Jelenleg 9 család (30 gyermekkel) jön össze heti rendszerességgel, minden péntek este (csak nyáron tartunk szünetet). Minden pénteken este 6 órától van a gyülekezés, kötetlen beszélgetés fél 7-ig. Ekkor egy ima után kezdjük az aznapra tervezett témát, mely 8 óráig tart (bár néha a jó beszélgetés miatt tovább elhúzódik, de igyekszünk befejezni, hogy a kisgyermekes családok is tudjanak időben hazaindulni gyermekeikkel). Minden pénteken más családnál jövünk össze. A vendéglátó család szerény agapéval készül, és ő vezeti az imát a beszélgetés elején és végén. A záró ima előtt rövid csendet tartunk, ahol mindenki megfogalmazhatja és megoszthatja saját szavaival kéréseit és hálaadását az Úr felé. Az összejöveteleken a felnőttekkel együtt a gyermekek is jelen vannak, akik a felnőttek komoly témás beszélgetései alatt néhány nagyobb gyerek vagy fiatal vezetésével különvonulnak játszani, és a záró imára jönnek vissza a szülőkhöz. Havi rendszeresség szerint osztjuk be a péntekjeinket. Idén ez a következőképpen történik: első péntek (idén először) szentmise a templomban (Nagy kilenced végzésének lehetősége), majd a plébános atya előadása, tanítása; második: gyermeknevelés választott könyv témái szerint; harmadik: Szentírásolvasás; negyedik: házastársi kapcsolat erősítése, illetve mélyítése vagy filmnézés (ha van 5. péntek, akkor mindkettő utóbbi). Korábbi témáink még: Jean Vanier: Közösség; dr.Finta: Lánc vagy útjelző; Gál Péter: A New Age -- keresztény szemmel; dr. Erdélyi, J.: Természetgyógyászat az Ige mérlegén; stb.) Évek óta Nagyböjtben közösen elmegyünk keresztutat végezni Kecskemétre a Mária kápolnához. A Közösség tagjaiként rendszeresen segítünk egymásnak szaktudásunk, erőnk, időnk és szakképzettségünk, illetve hozzáértésünk mértéke szerint. Szükség esetén anyagilag is segítjük a közösség bajba jutott tagjait és más rászoruló családokat. Sokat imádkozunk egymásért, családjainkért, egyházközségünkért, az egész egyházért. Nagy örömünkre több családunk sok év szünet után („idősebben”) vállalnak újabb gyermeket. Nagy részben gyermekeink alkotják a ministráns csapatot és az Ifjúsági Közösségégbe lépnek át, amikor elérik azt a kort. Minden vasárnap a fél 11-es szentmisén gitáros éneklés van, melyre nagyon készülnek és aktívan énekelnek is. Korábban nagyobb mértékben bekapcsolódtunk az egyházközség által szervezett jótékonysági bálba és az egyházközségi képviselő-testületnek is sok tagja volt a Közösségünkből. A Közösség 2009. december elején megünnepelte 15 éves évfordulóját, melyre el tudott jönni Bíró László püspök atya (Istennek hála), aki az ünnepi szentmisét bemutatta. Ezután vidám, kötetlen együttlétet tartottunk ebéddel egybekötve. Ezen már néhány volt plébános, illetve a Közösséget segítő pap is jelen tudott lenni nagy örömünkre. Konkrétan más közösségekkel, mint közösség közösséggel nincs kapcsolatunk, de igyekszünk lelkigyakorlatokon, lelki összejöveteleken, kurzusokon, Istent dicsőítő alkalmakon részt venni mindannyiunk lelki épülése érdekében. Legfontosabb számunkra, hogy segítsük egymást (és környezetünk tagjait) a krisztusi úton, hogy megtaláljuk, milyen hivatást szán nekünk és gyermekeinknek az Úr, hisz legfőbb célunk az Örök Életbe eljutás minél többünknek, és ennek a célnak érdekében kell a kapott kegyelmeket kamatoztatni. (Gondolatok a közösség életéből: Marton Lajos)