Szinódusi Találkozó 2015.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében a 2000-ben tartott Egyházmegyei Szinódus óta minden évben megrendezzük az úgynevezett Szinódusi Találkozót, melynek során az egyházmegye lelkipásztori életének egy-egy fontos területét vesszük újra górcső alá. Az eseményről készült fotók itt láthatóak!
Idén november 15-én vasárnap Baján, a Szent László ÁMK-ban gyűltek össze papok, hitoktatók, pedagógusok, egyházközségi képviselők és érdeklődő hívek, hogy a Ferenc pápa által összehívott római Püspöki Szinódus témáját, a családdal kapcsolatos kérdéseket boncolgassák. Az Irgalmasság Éve által inspirálva azt a címet adtuk idei találkozónknak, hogy „Irgalmasság a családban”. Két előadást hallgathattak meg a résztvevők. Egyiket Menyhárt Sándor atya, a Kalocsa-Kecskeméti Érsekség bírósági helynöke tartotta a jogilag érvényes szentségi házasságról. Mivel Szentatyánk az érvénytelen házasságok semmissé nyilvánításának eljárását meg kívánja könnyíteni és gyorsabbá akarja tenni, fontosnak tartottuk tájékoztatni a találkozó résztvevőit arról, milyen jogi feltételek megléte esetén érvényes egy templomban kötött házasság. Ha pedig ezen feltételek valamelyike csorbát szenved, és így nem érvényes a házasság, akkor ennek kimondását hogyan, kiknek a segítségével lehet elérni. A másik előadásra Madocsai Beát kértük fel, aki munkatársaival együtt hosszú évek óta nyújt segítséget olyan szülőknek, akik egyedül maradtak, akiknek zátonyra futott a házassága vagy megözvegyültek. Az AVE kurzus, melyet az Emmánuel közösség szerveznek országszerte, arra szolgál, hogy a súlyos krízissel szembesülő elhagyott, elvált, egyedül maradt embereket segítsék megmaradni, sőt talán megerősödni keresztény hitükben és az egyházhoz való hűségükben. Noha egyházmegyénkben is szerveződött már AVE kurzus, és ennek nyomán ki is alakult Kecskeméten egy jól működő közösség az ilyen élethelyzetbe került személyek számára, mégis elmondható, hogy kevesen tudnak erről a nagyszerű lehetőségről. Ezért az AVE kurzus bemutatása egyházmegyénk Szinódusi Találkozóján különösen is jó visszhangot keltett. Az előadásokat követően beszélgető fórumra nyílt lehetőség az előadókkal. A nyilvánosan, vagy írásban, név nélkül feltett kérdések és az ezek nyomán kialakult beszélgetés rámutattak arra a tényre, hogy ténylegesen mennyire aktuális és sokakat érintő probléma a családi élet és a házasságok helyzete egyházmegyénkben is. Bízunk abban, hogy a találkozó résztvevői megerősödtek abban a bizalomban, hogy egyházunk egyáltalán nem kívánja magukra hagyni szenvedésükben azokat, akik családi életükben valamiképpen nehézségekkel küzdenek.
A Szinódusi Találkozó a bajai Páduai Szent Antal templomban ért véget ünnepélyes szentmisével, amelyen megemlékeztünk a párizsi terrortámadások és a közelmúltban történt erőszakos cselekmények áldozatairól is. Köszönjük a helyszín biztosítását a Bajai Szent László ÁMK-nak, a szervezést pedig a Parázs Pasztorális Központ munkatársainak.

Dr. Finta József pasztorális püspöki helynök

Plakát: