Egyházmegyei Családi Nap 2017.

A 2017-es esztendőt Szent László Emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Családpasztorációs Bizottsága számára így nem volt kérdéses, hogy az idei Egyházmegyei Családi Napon Szent László király, és vele együtt a Főegyházmegye első főpapjának, Asztrik érseknek korát idézik fel. Méltó helyszínnek bizonyult a Baja közelében található Máriakönnye-Vodica kegyhely, a kápolna melletti zarándokösvény és játszótér, amit a bajai Páduai Szent Antal Plébánia plébánosa Schindler Mátyás atya biztosított a mintegy 600 résztvevőnek. A 2017-es fotók itt láthatók.

Dr. Bábel Balázs érsek úr a számos paptestvérrel együtt celebrált szentmisén hat fiatal felnőttnek a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. A Főpásztor szentbeszédében a Szentlélek kiáradásának ünnepén rámutatott arra, hogy a Szentháromság bensőséges szeretetközössége megmutatja a szeretet összetartó erejét, amely mintája a családokat összetartó szeretetkapcsolatnak is. Az érsek úr idézte Kalkuttai Szent Teréz anya mondását: „Amelyik család együtt imádkozik, az együtt is marad.” A bérmálkozókhoz szólva pedig biztatta a fiatalokat, hogy a szentség kegyelme megerősíti felnőtt hitüket, ezáltal lelki értelemben is váljanak felnőtté.

A szentmisét tíz helyszínen megrendezett udvari vígasság követte, amelyet a messzi vidékről hazaérkező Szent László király és hitvese tiszteletére rendeztek a királyi udvarban. E kor kerettörténetébe ágyazott családi kalandtúra tíz állomásán a Bajai Espereskerület hitoktatói fogadták a lelkes családokat. Az állomásokat Dr. Jeney Gábor az egyházmegye családreferense ismertette. A középkori várba való bejutást követően lehetett lovagolni, íjászkodni, a kisebbeknek csúzlival lőni, apród-próbán részt venni. Természetesen a táncterem is nyitva állt a vendégsereg előtt. Az udvar apraja-nagyjának lehetősége volt koronát készíteni, s karddal ügyeskedni. A lovagi próbák közt a furfangos, játékos szellemi feladatok is helyet kaptak, melyek során megismerhették Szent László életét és a kegyhely történetét is.

A királyi pár jelenlétében elfogyasztott lakoma után egy szemfényvesztő, Molnár Szabolcs bűvész ejtette ámulatba mutatványaival a közönséget, majd pedig közös táncmulatság következett. A nap végeztével a támogatók jóvoltából a vígasság résztvevői között értékes ajándékok kerültek kisorsolásra. A nyeremények és a finomságok adományozásáért köszönet illeti a Korda Könyvkereskedést, a Mogyi Kft-t, a Baja és Körzete Méhészklub Egyesületet, Siket Károly kistermelő méhészt, a Hurtony Méhészetet, a Gemenc Zrt-t, a Garai Sütő Kft-t és Sill Péter fagylaltost.

Az esemény koordinátoraiként a SZÉK egyesület által működtetett Parázs Pasztorális Központ munkatársai köszönetüket fejezték ki a helyi segítőknek, hiszen Fekete Szabolcs esperes úr kezdeményezésére az egész Bajai Espereskerületet megmozgató példaértékű összefogás alakult ki. Köszönet a bajai Páduai Szent Antal Plébániának a helyszín és az ebéd biztosításáért, valamint a liturgia megszervezéséért; a Baja-Barátok Zenekarnak a zenei szolgálatért, a bajai Szent József Plébániának pénzbeli támogatásért, a Bajaszentistváni Plébániának a büfé-szolgálatért és a Baja-Belvárosi Plébániának a forgalmi rend biztosításáért. Köszönet a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának a plusz száz adag ebéd-felajánlásért.

Az egész nap az érsekség ajándéka volt a családok örömére. A szervezők és a résztvevők megállapították, hogy az elmúlt évek legsikeresebb, legnagyobb létszámú és egyik legjobb hangulatú családi napján vehettek részt. Mindvégig érezhették a Szentlélek közösségteremtő erejét, az Úristen áldását és a Szűzanya oltalmát.
A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében a következő Egyházmegyei Családtalálkozó 2017. október 14-én lesz, ezúttal Kalocsán.

Szarvasné Vancsura Margit

 

 

 

Plakát: