Tevékenységek

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes általános orvos, CSÉN tanácsadó, Kecskemét
és Déri Éva biológus, CSÉN tanácsadó, Kecskemét

Tevékenységünkkel előadások, lelkinapok, egészségnapok, diákprogramok keretében a felelős szülőséget és az egészséges életkezdetet segítjük. 
Témaköreink: családtervezés, természetes családtervezés, életvédelem, abortusz-megelőzés

 Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról
 
1. Házasság és ajándékozás
 
A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége, mely testi-lelki szeretetközösség, s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki.
A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. Régebbi korokban a gyermeknemzés, a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. A II. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás, hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe, megtartja méltó helyét. A gyermeket a házasság megkoronázásának, a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás.
 
II. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható:
„A család kezdete a házastársi közösség, házastársi szövetség, melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját.
Az esküvőn fölteszik azt a kérdést, hogy „Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van, hogy Isten ajándékozó; megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. De az embernek szabad akarata van, ezért ezt meg kell válaszolnia. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. Ezzel a válasszal, és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja, akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek, szabad akaratuk által. Isten megszólítja a házaspárt, fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot, de a házaspár igenje kell rá, hogy szülőkké váljanak.
A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást; Isten ajándékoz bennünket; mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek; a gyermekek ajándékozzák a családot.
Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek, a testvéreknek; élete megajándékozza azokat, aki ajándékul adták az életét.”
Csodálatos dolog, hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. Így egész életünk ünnep lehet, s szüntelen ajándékozásból állhat.