Megjelent az új TCST könyv

ÚJDONSÁG!

A SZÉK Egyesület gondozásában megjelent a Természetes & Biztonságos tankönyv és munkafüzet, a tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszer gyakorlati elsajátításához. További információkat itt olvashatsz, ahol meg is rendelheted vagy személyesen megvásárolhatod az irodánkban.
A Kecskeméti Televízió videóját a könyvbemutatóról itt találod.

Megjelent Maria Eisl és Andreas Laun püspök atya: Die Dynamik der Liebe című könyve elektronikus formában Magyarországon „A szerelem dinamikája” címmel. A könyv a Rötzer-féle természetes fogamzásszabályozás új szempontjait tárja elénk, kutatási eredményekkel és személyes véleményekkel alátámasztva. Nagyon fontos megállapítás olvasható a könyvben, miszerint „A természetes fogamzásszabályozás jót tesz a házasságnak, stabilabbá teszi azt”.

A könyv elektronikus megjelenését a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület gondozta, Andreas Laun püspök atya szponzorainak és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával.
A könyv a letölthető anyagok között található, alább, sok értékes anyaggal együtt, de innen is letöltheted.

Természetes családtervezés

ÚJDONSÁG! Megejent a Természetes Családtervezés szórólapja, ennek rendelése a Parázs Pasztorális Központnál: info@parazskozpont.hu, vagy Hodász Andrásnál: hodaszandras@gmail.com email címeken lehetséges. Letölthető szórólap ITT.

Minden hónap 3. szerdáján 10-12 óráig Természetes Családtevezési Tanácsadást tart Déri Éva biológus munkatársunk.
Előzetes bejelentkezés szükséges: 30-498-35-46
(Szentcsalád Plébánia és Közösségi Ház; 6000 Kecskemét, Irínyi u. 62.)
Jelenlegi tcst-tanfolyamunkról itt tájékozódhatsz!

A Katolikus Egyház álláspontja a családtervezéssel kapcsolatban:

A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái.
A Katolikus Egyház a fogamzásgátlással teljesen szembehelyezkedik, s azt tartja, hogy csak a természetes családtervezési módszerek fogadhatók el Isten előtt erkölcsösnek, ez a családtervezés egyedüli helyes módja.

„Az Egyház azt tanítja, hogy a házasélet minden aktusának alkalmasnak kell lennie az emberi élet továbbadására…
…Ha komoly indokok szólnak amellett, hogy szünet legyen a gyermekek érkezése között, az Egyház azt tanítja, hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat, csak azokban a napokban élvén a házaséletet, amikor a fogamzás lehetősége szünetel; s ily módon szabályozhatják a születést, hogy az erkölcsi tanítást nem sértik meg.”
(Humanae Vitae, VI. Pál pápa 1968. évi enciklikája)

Idézet Joseph Ratzinger bíboros „A föld sója” című könyvéből.

„Bíboros úr, sok hívő nem érti az Egyház fogamzásgátlással kapcsolatos álláspontját. Megérti-e Ön, hogy ők nem értik?

Igen. Nagyon meg lehet érteni, a dolog valóban bonyolult. A mai világ szorongató helyzeteiben, amikor a gyermekek száma nem lehet nagyon magas a lakásviszonyok és sok egyéb miatt, nagyon megérthető. De nem annyira az egyes konkrét eseteket kellene figyelni, mint azokat a nagy szándékokat, melyeket az Egyház tart szem előtt. Három nagy alapvető szándékról van szó.

 

  1.Alapvetően pozitív magatartást ébreszteni az emberiségben a gyermek iránt. Újra megtalálni az eredeti igaz értelmet, tudniillik, hogy a gyermek, az új ember, áldás.
 2.Ma a szexualitás és az élet továbbadásának olyan szétválasztása előtt állunk, ami korábban ismeretlen volt, és ez teszi szükségessé, hogy a kettő közötti belső összefüggést újra megláttassuk.

3.A harmadik szándék az, hogy ráébresszen arra, hogy a nagy erkölcsi problémákat egyszerű technikákkal, vegyszerekkel nem lehet megoldani, hanem csak erkölcsileg megfelelő életstílussal. Az emberi alapproblémák technikával magoldhatatlanok, mert bizonyos életstílust és bizonyos életre vonatkozó döntéseket igényelnek.”

Részletesebb anyag a letölthető dokumentumoknál található.

Mesterséges módszerek

Mesterséges családtervezés

 A mesterséges módszereket illetően sok téves információval találkozunk munkánk során. A módszerek objektív bemutatásával célunk az: segítsünk a fiataloknak, hogy a megfelelő ismeretek birtokában, házasságukban majd a lelkiismeretükkel összeegyeztethető családtervezési módszert választhassák. Természetesen mindig megvalljuk erkölcsi állásfoglalásunkat, mely egybehangzó a Katolikus Egyház tanításával.

A családtervezésnek vannak mesterséges és természetes formái. Alapvető különbség a két csoport között, hogy míg a mesterséges formák esetén a cél a fogamzás, vagy a beágyazódás megakadályozása; a természetes módszer esetén a cél lehet a fogamzás megelőzése, illetve a fogamzás elősegítése is. Tehát csak a természetes családtervezés esetén van szó családtervezésről, a fogamzás pozitív, illetve negatív befolyásolásának lehetőségéről. A mesterséges módszerek céljukat valamilyen beavatkozással érik el, a természetes módszerek pedig megfigyeléssel.

Tisztáznunk kell két nagyon fontos fogalmat, mielőtt belekezdenénk a módszerek részletes ismertetésébe.

Fogamzás: a női petesejt és a férfi ivarsejt egyesülése, az emberi élet indulásának kezdete.
Beágyazódás: a már megtermékenyült petesejtnek a méh legbelső rétegében, a méhnyálkahártyában való elhelyezkedése.

 A fogamzás és a beágyazódás között kb. 1 hét telik el!

Részletesebb anyag a letölthető dokumentumoknál található.