EFOP-1.3.7-17-2017-00289

A kedvezményezettek neve:
a) Konzorcium vezetője:
Római Katolikus Főplébánia
b) Konzorciumi tag:
Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület
 
A projekt címe:
A társadalmi kohézió erősítése a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyében
 
A szerződött támogatás összege:
26.521.114,- Ft
 
A támogatás mértéke:
100 %
 
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében megvalósítandó képzés, programok, rendezvények, események révén két célcsoport esetében igyekszünk fellépni az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés ellen.
1) A pályakezdő vagy 25 év alatti életkorú fiatalok önérdekérvényesítő és önszerveződő képességét kívánjuk fejleszteni, ill. kialakítani, ahol erre mutatkozik szükség. Ezenkívül a társadalmi együttélésüket, a megtartó közösséghez tartozásukat vagy egyáltalán a közösséghez tartozás igényét kialakítani és javítani. A projekt növeli a célcsoport aktivitását, személyes részvételét a közösségi, társadalmi életben, a szűkebb és tágabb társadalmi környezetéért érzett felelősségét, a közösségi megoldások támogatása révén pedig igyekszik megtörni a deprivációs ciklusokat. A projekt ösztönzi a helyi és magasabb szintű döntéshozókat (plébánosok, hitoktatók, közösségvezetők, egyházközségi képviselőtestületek, espereskerületi ülések résztvevői, Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Bizottsága, Pasztorális Tanácsa, Kateketikai Bizottság), hogy a jelenleginél jóval aktívabban vegyék ki a részüket a szegregációtól sújtott területeken élő fiatalok felzárkóztatásából. Mindezen törekvések egyben preventív jellegűek is, amennyiben a közösséghez tartozás, a társadalmi kohézió nagyobb megvalósulása, az ifjúságban rejlő erőforrások pozitív kezdeményezések mentén történő kiaknázása ezen társadalmi csoport tagjainak áldozattá vagy bűnelkövetővé válásának kockázatát nagymértékben csökkenti.
Ennek érdekében az alábbi programokat, eseményeket, rendezvényeket kívánjuk megvalósítani:
Közösségi Tér: havi egyszeri működtetése lehetőséget teremt kallódó, közösséghez nem tartozó fiatalok megszólítására, alternatíva felmutatására a számukra, tehát ezek a programok preventív jellegűek is.
Régiós Találkozók: elsődleges feladata a fiatalok megtartása a saját ifjúsági régiójukban; az ifjúsági közösségek ne közvetlenül kapcsolódjanak az egyházmegyéhez, hanem közbülső szinteken keresztül: a régiós találkozók erősítik ezt a régiós identitást. Az ifjúsági régió különböző településeiről érkező fiatalok közötti mediációra alkalmas ez az esemény; fontos helyszíne olyan fiatalok elérésének is, akik nem tartoznak közösséghez, vagy akik településén még nincs is közösség.
Összrégiós Találkozók: az Összrégiós Találkozó az ifjúsági régió feletti szintet képviseli, a régiók fiataljai itt már közösségként jelennek meg, és az egyes régiók mint közösségek tudnak erősödni, tapasztalatot cserélni, kilépni egymás felé.
Pünkösdi Ifjúsági Találkozók: a találkozó során meghallgatott előadások, kiscsoportos beszélgetések közvetve szolgálják a közösségek erősödését; a közösségi játékok és közösségi élmények közvetlenül is erősítik a közösségeket.
Bugaci Lelkigyakorlatos Táborok: a tábor egy hete alatt meghallgatott előadások, a játékok, akadályversenyek, önkéntes munka stb. mind az egymásra figyelést, a közösség(ek) épülését szolgálják.
Ifjúsági Vezetőfejlesztő: a vezetőfelkészítő alapvetően hátránykompenzációs céllal működik, mert célkitűzésünk, hogy a főegyházmegye lehetőleg minden egyházközségében működjön ifjúsági közösség: a legelmaradottabb területeken is; ennek egyik eszköze, hogy ott élő fiatalok végzik el a vezetőfelkészítőt, majd visszatérve szülőfalujukba, közösséget építenek.
Az egyház közösségi tevékenységeinek fejlesztése keretében összegyűjtjük az egyházmegye jelenlegi módszertani anyagait és több forrásból is igyekszünk azokat fejleszteni, majd ennek eredményét terjeszteni az egész egyházmegye területén. A vezetésfejlesztés (hatékony tevékenység-koordináció kialakítása) keretében feltérképezzük és leírjuk a tevékenységi folyamatokat, irányítási, koordinációs szabályokat alakítunk ki, majd pedig alkalmazzuk ezeket az egyházmegyében, az alkalmazást pedig monitorozzuk, miközben szupervideáljuk a közösségépítő tevékenységet, főként az ifjúsági vezetőfelkészítőt végző/elvégzett fiatalok tevékenységét.
2) Projektünk másik célcsoportja a fogyatékkal élő személyek, akiket kiemelten Kiskunhalason vonunk be a fejlesztésbe. A fogyatékkal élők és a 25 év alatti fiatalok találkoztatása érősíti a társadalmi kohéziót, az egész közösségért, a másik ember személyes sorsáért vállalt felelősségérzetet és előmozdítja ezen csoportok integrációját.
Ennek érdekében az alábbi programot kívánjuk megvalósítani:
Fogyatékkal Élők Látogatása: a fogyatékkal élő személyeknek szervezett programok erősítik a párbeszédet köztük és a társadalom többi része között, az alkalmak, ünnepi műsorok, istentiszteletek lebonyolításába bevont fogyatékkal élő személyek pedig megmutathatják és kibontakoztathatják a bennük lévő értékeket.
 
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2021.12.31.
 
Projekt azonosítószáma:
EFOP-1.3.7-17-2017-00289
 
 
KAPCSOLAT:
Bujdosó Ádám szakmai vezető
bujdosoadam@gmail.com
06 30 587 4178