Életvédelem

Az élet: ajándék honlap az Országházban 2012. szeptember 28-án nagy sikerrel lezajlott  életvédő szakmai konferencia honlapja. A honlap országos életvédő honlappá kíván alakulni, így továbbra is érdemes rendszeresen felkeresni! A Magyar Kurír tudósítását itt találod! A konferencián mi is tartottunk szekcióban előadást, itt meghallgathatod.

Roska Péter atya kérését továbbítjuk:
"Kérlek, kattints rá a www.bioetikaiutmutato.hu weboldalra, és segítsd, hogy minél szélesebb körben ifjúságért, családokért felelős vezetők, tanárok, védőnők lehetőleg nagy példányszámban vegyék és terjesszék ezt a Szentszék kérésére egy profi francia intézet által készített füzetet, amely személyes tanúságtételekkel, ütős példákkal, magyar adatokkal jelent meg. Az életvédelem erős eszközéről van szó. Összesen 200 forintos önköltségi áron lehet rendelni a weblapon megadott módokon." 

Letölthető anyagok: 

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes általános orvos, CSÉN tanácsadó, Kecskemét
és Déri Éva biológus, CSÉN tanácsadó, Kecskemét

Tevékenységünkkel előadások, lelkinapok, egészségnapok, diákprogramok keretében a felelős szülőséget és az egészséges életkezdetet segítjük. 
Témaköreink: családtervezés, természetes családtervezés, életvédelem, abortusz-megelőzés

 Nézeteink a házasságról és a gyermekvállalásról
 
1. Házasság és ajándékozás
 
A család a társadalom alapvető és létfenntartó egysége. A házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége, mely testi-lelki szeretetközösség, s a szeretetükből fakadó gyermekek világrahozatalában és fölnevelésében teljesedik ki.
A házasság céljával kapcsolatos megítélés változott az idők során. Régebbi korokban a gyermeknemzés, a gyermeknevelés számított az elsődleges házassági célnak. A II. Vatikáni zsinat óta (1968) él az az állásfoglalás, hogy a házasság elsődleges célja a szeretet megvalósulása. A házastársi szeretet és a gyermekáldás azonban nagyon szoros benső kapcsolatban áll egymással. Ezzel nem szorul a gyermek háttérbe, megtartja méltó helyét. A gyermeket a házasság megkoronázásának, a házasság legkitűnőbb ajándékának tekintjük – a gyermek áldás.
 
II. János Pál pápának a családokhoz írt levelében olvasható:
„A család kezdete a házastársi közösség, házastársi szövetség, melyben a férfi és a nő kölcsönösen ajándékozzák egymást.” Tehát férj és feleség mindennap élheti az ajándékozásnak ezt a formáját.
Az esküvőn fölteszik azt a kérdést, hogy „Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat?” Ebben a kérdésben benne van, hogy Isten ajándékozó; megajándékozhatja a házaspárokat gyermekekkel. De az embernek szabad akarata van, ezért ezt meg kell válaszolnia. Erre a kérdésre az esküvőkön ez a válasz hangzik: „Elfogadom”. Ezzel a válasszal, és ha ezt a házaspár a közös életükben komolyan gondolja, akkor ezzel a válasszal mondanak IGENT az Életre. Vagyis életet ajándékozhatnak egy magukhoz hasonló lénynek, szabad akaratuk által. Isten megszólítja a házaspárt, fölajánlja ezt a gyönyörű ajándékot, de a házaspár igenje kell rá, hogy szülőkké váljanak.
A házaspárok kölcsönösen ajándékozhatják egymást; Isten ajándékoz bennünket; mi életet ajándékozhatunk gyermekeinknek; a gyermekek ajándékozzák a családot.
Ismét a Pápa előbb említett leveléből: „A gyermek ajándékul adja magát a szülőknek, a testvéreknek; élete megajándékozza azokat, aki ajándékul adták az életét.”
Csodálatos dolog, hogy a mindennapi ajándékozás által „szürke hétköznapjaink” ünnepnapokká válhatnak. Így egész életünk ünnep lehet, s szüntelen ajándékozásból állhat.
 
 

 

Ezek a kegyeleti helyek segítséget nyújthatnak a gyógyulás és a kiengesztelődés folyamatában azoknak az édesanyáknak, családoknak, akik spontán vetélés vagy művi abortusz által veszítették el gyermeküket.  Egyházmegyénkben ezidáig Kecskeméten , Dusnokon és Lajosmizsén létesült kegyeleti hely a meg nem született magzatgyermekek emlékére.  Egyházmegyénk legújabb emlékművét Baján fogják létesíteni, melynek helyét 2016. április 3-án avatják fel.

A kecskeméti emlékhely tájékoztatója:

Az egyházmegye Élet- és Családvédelmi Központjának tevékenysége Kormos Miklós atya vezetésével:

 • Emlékhely az arborétumban (Kandalló), Kiképző kurzusok (Szt. Ignác Iskola), Mária Magdolna Kúrzus
 • Élet Napja (2007); Aprószentek napi ökumenikus együttlét, élet-menet (kórház, emlékhely) – 2007. dec. 27.
 • Életvédő Imafüzet (2 kiadás), Életbevágó, Fészekmeleg (2), Gloria Polo: Akit villámcsapás ért (2), Kandalló
 • Kapcsolat a MAKACS Életvédő Fórumával (tagság); a megyei ANTSZ képviselőivel (kezdeményezés kismamák megszólítására)

Irgalmasság Anyja imacsoport (Kecskemét)

 • rendszeres találkozók, szentségimádás, életvédő rendezvények

Közbenjáró, engesztelő csoport vagyunk. Szerdánként jövünk össze a Főplébánia közösségi épületében (volt helynökségen). Dicsőítünk, Bibliát olvasunk, és rózsafüzért imádkozunk.
Hétfőnként a Nagytemplomban csendes szentségimádást tartunk (15-18-óráig). Elkötelezett harcot folytatunk az abortuszok ellen. Böjtláncban imádkozunk az abortuszban sérült anyák testi-lelki gyógyulásáért. Alkalmaink nyitottak, bárkiért szívesen mondunk közbenjáró imát! Közbenjáró szolgálatunkhoz többféle kurzust végeztünk.
Évente Kecskemét különböző helyszínein megszervezzük az Aprószentek napi engesztelést a meg nem születettekért és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a lelki örökbefogadást szentmisében keretében.
Kezdeményeztük a 2004-ben nagyrészt közadakozásból megvalósult kegyeleti emlékhely létrejöttét, amely a kecskeméti Arborétumban található a Mária kápolna mellett.
Szeretettel várjuk azokat a testvéreket csoportunkba, akik nyitottak erre a szolgálatra!
Jobbágy Mihályné Zsusza védőnő

Dusnoki csoport
Megalakulás: 2011-02-16
Tagok: Csorbáné Bolvári Etelka és Mészáros Lászlóné (Éva) szülésznők, Mindszentiné Varga Judit, Galambos Zoltánné (Ágnes), és Hunyadiné Lászlóné (Nóra) nagycsaládos anyukák, Pásztorné Varga Márta, Kormos Miklós lelkész
Célkitűzések:

 1. emlékhely létrehozása a meg nem született gyermekek számára, amelynek célja az édesanyák és családok gyógyulása is.
 2. imaháttér:
  -általános - házasságra készülőkért, fiatalokért, családokért, (válsághelyzetben lévő) kismamákért
  - válsághelyzetben lévő kismamákért és az abortusz, ill. vetélés utáni sebekből gyógyulni kívánókért személyesen (más támogató szervezetek ajánlása)
  - a lelki örökbefogadás (pl. febr. 2. vagy márc. 25.) és az Aprószentek napi engesztelés szervezése
 1. az élet örömhírének propagálása pl. az Élet Napja (jún. 1.) megünneplése, az anyaság és a nagycsalád értékeinek, szépségének bemutatása (kábel Tv), oktatási anyagban való megerősítése (a CSÉN családórák tartására által, de legalább Az élet csodája, ill. A megtört varázs c. filmek által).
 2. a természetes családtervezés (TCST) szélesebb körben való megismertetése szórólap, előadás, tanfolyam által
 3. a fogantatás és a szexualitás összefüggésében a házasságig megőrzött tisztaság népszerűsítése (pl. Fészekmeleg kiadvány, ifjúsági találkozó, csoportfoglalkozások)
 4. kapcsolat a plébániával, helyi és vidéki intézményekkel (pl. önkormányzat, oktatási int., védőnői szolgálat)

Dusnokon a család éve adott apropót a Központ helyi életvédő csoportjának létrehozására. Februárban három sokgyermekes édesanyával, két szülésznővel és egy Teréz anya Betegek és szenvedők munkatársainak közösségének tagjával havonta kezdtünk el találkozni. Imádság, közösségépítés és feladat-megbeszélés szerepelt a napirendben. A csapat segített a tavaszi lelki örökbefogadás előkészítésében és levezetésében. Kezdeményeztünk egy helyi emlékhelyet a meg nem születettekért. Kiállítással, zenével és filmvetítéssel próbáltuk az Élet Napját (jún. 1.) szebbé tenni a helyi kultúrházban és előterében.