Pályázatok

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 2020-as ifjúsági és családos pályázatait hamarosan kiírjuk.
Reméljük, a nyári táborokat már nem érinti a jelenlegi vírushelyzet.
Természetesen az aktuális intézkedések lesznek irányadók.
A kiírások alább láthatók, az "Ifjúsági" illetve a "Családos" fülre kattintva.
A HITTANOS táborok pályázati kiírása itt található.

KKFM IFJÚSÁGI PÁLYÁZAT 2020
 

KIÍRÁS

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Bizottsága pályázatot hirdet az egyházmegyénkből szerveződő 2020. évi katolikus ifjúsági táborok támogatására.
 
A pályázat feltételei:
- A kiíró csak programokat tud támogatni, eszközbeszerzést, beruházást stb. nem!
- A programban érintett korosztály: 14-25 évesek.
- Egyik prioritásunk az ifjúság területi összefogása, ezért a helyinél átfogóbb jellegű programok (több plébánia ifjúságának közös programja stb.) az elbírálás során előnyt élveznek.
- Előnyben részesül az a pályázó, amely más (pl. állami, civil, önkormányzati, külföldi stb.) pályáztatóhoz is benyújtja pályázatát.
- Követelmény, hogy a programnak legyen világos pasztorális célja, amelyet a pályázatban röviden ki kell fejteni.
- Figyelem! Jelen pályázat csak támogatni tudja a tervezett programokat, de a program nem épülhet egyedül a pályázatra! A programokat nagyobb részben mindenkinek önerőből kell finanszíroznia: a megpályázható összeg az összköltség max. 33,33%-a!
- Pályázni csak a kiíró által kiadott 2020. évi adatlapon lehet, mely alább letölthető. A teljes űrlap kitöltése kötelező!
- A pályázat nevezési díja 2.500,- Ft, amelyet a Munkás Szent József Lelkészség számlájára kell befizetni (CIB bank: 10700103-68933247-51200002) 2020. május 20-ig.
A közlemény rovatban, kérjük, tüntessék fel a pályázatuk címét!
- Nem pályázhatnak azok, akik korábbi pályázataikkal nem vagy késve számoltak el!
- A veszélyhelyzetre való tekintettel külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elnyert pályázati összeg csak olyan táborra fordítható, amely mindenben betartja a hatályos előírásokat. A szabálytalanul felhasznált összeget nem lehet elszámolni, és vissza kell fizetni.
 
Beküldési határidő: 2020. május 20.
 
A pályázatot 2 példányban kell benyújtani:
- 1 példányt papíralapon eredeti aláírással:
Római Katolikus Plébánia, 6120 Kiskunmajsa, Iskola utca 2. címre, Ivanics Zoltán nevére;
- 1 példányt elektronikusan a zoltan.ivanics2@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre.  
 
A pályázat elbírálásáról a Parázs Pasztorális Központ 2020. május 31-ig értesíti a pályázókat.
 

 

ELSZÁMOLÁS MÓDJA

A nyertes pályázatokról elszámolni csak a kiíró által kiadott 2020. évi elszámoló űrlapon lehet, mely alább letölthető. A teljes űrlap kitöltése és a mellékletek csatolása is kötelező!

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

  1. Kb. egyoldalas tartalmi beszámolót a megvalósult programról.
  2. A program résztvevőiről készült csoportképet.
  3. Az alább letölthető elszámoló űrlapot a pénzügyi elszámolásról. A teljes űrlap kitöltése kötelező!
  4. A pályázaton elnyert összegről szóló számlák fénymásolatát, amelyekre a programért felelős személynek MÉG A FÉNYMÁSOLÁS ELŐTT rá kell írnia:
    "Elszámolásra benyújtva a 2020. évi Ifjúsági Pályázathoz ÉH 274/2020"
    A számlákat a pályázó szervezet (saját plébánia) nevére kell kiállítani, így a pályázó bekönyvelheti magának.
    A KKFM IB felé elszámolt összeget másfelé nem lehet elszámolni.
 
Az elszámolást 2020. szeptember 30-ig kell megküldeni 2 példányban:
- 1 példányt papíralapon:
Római Katolikus Plébánia, 6120 Kiskunmajsa, Iskola utca 2. címre, Ivanics Zoltán nevére;
- 1 példányt elektronikusan:
a zoltan.ivanics2@gmail.com ÉS az info@parazskozpont.hu e-mail címekre.

Amennyiben a program nem vagy nem a pályázatban leírt módon valósult meg, köteles a pályázaton nyert összeget a pályáztató számlájára 2020. szeptember 30-ig visszautalni.
A fenti határidő be nem tartása automatikus kizárást eredményez a 2021. évi pályázati lehetőségekből!

Kecskemét, 2020. április 1.

Ivanics Zoltán
KKFM ifjúsági referens
Parázs Pasztorális Központ szakreferense

PÁLYÁZAT CSALÁDTÁBOROKRA KKFM 2020.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Családpasztorációs Bizottsága a 2020. esztendőben is kiírta a nyári családtáborokat támogató pályázatát.
A nyerteseket e-mailben értesítettük.

A nyertes pályázatok elszámolását az alább letölthető elszámoló űrlapon kell benyújtani!
Amennyiben a program nem vagy nem a pályázatban leírt módon valósult meg, köteles a pályázaton nyert összeget a pályáztató számlájára 2020. november 30-ig visszautalni.
Az elszámolás elmulasztása automatikus kizárást eredményez a 2021. évi pályázati lehetőségekből!

Kecskemét, 2020. június 20.

Dr. Jeney Gábor
KKFM családreferens
Parázs Pasztorális Központ szakreferense