Pünkösdi Ifjúsági Találkozó 2014.

Közös-ség – Egész-ség
Gondolatok a Pünkösdi Ifjúsági Találkozó margójára

Egyházmegyénk egyik legnagyobb ifjúsági eseménye a Pünkösdi Ifjúsági Találkozó, amelyet idén június 6-7-én rendeztek meg Petőfiszállás-Pálosszentkúton Hatházi Róbert ifjúsági referens vezetésével, az ifjúságpasztorációban elkötelezett atyák és a Parázs Pasztorális Központ együttműködésével. A hétvége fókuszpontjában ezúttal az emberi kapcsolataink álltak: kiemelten a közösség és a barátság.
A PIT-en készült fotókat itt láthatod!
Illetve a TVShoeShine csapata készített egy nagyszerű videót a találkozóról, amit itt nézhetsz meg!

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy Kiskunfélegyházáról gyalogos zarándoklat formában indulunk a találkozóra. A találkozók történetében először idén, két csoportra osztva, közel százan tettük meg a 15 kilométeres távot. Ebéd után Bese Gergő atya indult több mint negyven alsós kisgyermekkel, mi pedig délután 3 órakor vágtunk neki a távnak a tizenévesekkel és felnőttekkel.

Isten csodálatos idővel ajándékozott meg minket, egy felhő sem volt az égen. Útközben beszélgettünk, és a pihenőkben Ferenc pápa gondolatait idéztük fel, majd közös imádságokkal folytattuk az utat. Nagy öröm volt a számomra, hogy nem csak kiskunfélegyháziak voltunk, hanem velünk gyalogoltak a kalocsai, kiskőrösi, keceli és kecskeméti barátaink is.

Megérkezésünket követően a találkozó nyitószentmiséje vette kezdetét. Retkes Zsolt atya szentbeszéde megalapozta a hétvége sikerességét. Zsolt atya az egymás felé közeledésről beszélt. Felelevenítette, hogy Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy szereti-e, de minden alkalommal egyre közelebb lépve hozzá. Arra bíztatta a jelenlévőket, hogy merjenek ők is odamenni egymáshoz, merjék megtenni ezeket a lépéseket a szeretet útján.

A szentmisét követően a közös vacsoránál volt lehetőség személyesebben üdvözölni egymást, majd hajnalig beszélgetni, imádkozni, énekelni. Másnap reggel, Geszler Péter atya vezette közös reggeli imával indult a nap. A szentkút körül énekelve és imádkozva találkozhattunk újra egymással. Ezt követően a főelőadás kezdődött, ahol Fábry Kornél atya osztotta meg velünk gondolatait. A találkozó mottójához kapcsolódóan a KÖZÖSSÉG-EGÉSZSÉG témakörben hallhattuk mély és útmutató gondolatait.

Kornél atya felhívta figyelmünket arra, hogy a sérelmeinkből nem szabad fegyvert kovácsolni, és hogy nem tökéletesek vagyunk, hanem megváltottak. A főelőadás után kiscsoportos beszélgetés formájában tudtuk megosztani egymással gondolatainkat. A csoportos foglalkozások végeztével együtt A ebédeltünk és kicsit kötetlenebbül folytattuk a napot. Délután 2 órakor ismét összegyűltünk, hiszen különféle műhelyfoglalkozásokon lehetett elmélyíteni a délelőtt hallottakat. Két helyszínen várták a résztvevőket a barátsággal kapcsolatosan, a templomban alkalom volt rendhagyó imamódokat kipróbálni, de kommunikációs-szituációs játékokban is próbára lehetett tenni szociális készségeinket.

A találkozót a délutáni, bérmálkozási szentmise zárta, amelyet dr. Bábel Balázs érsek atya mutatott be.

Számomra évről-évre nagy lelki feltöltődés ez a találkozó és megerősítést jelent a mindennapok küzdelmeihez. Jézus Mennybemenetele után talán az apostolok is – hozzánk hasonlóan - bátortalanok és esendők voltak, belőlük is felszínre került a bűnös, emberi gyengeség. De Jézus pontosan tudta, hogy nekik így kell egy közösséget alkotni azért, hogy az evangéliumot tovább tudják adni. Ezért elküldte nekik a Szentlelket, aki képes volt a legkülönbözőbb emberekből is szeretetközösséget létrehozni. A Szentlélek ma is köztünk van, velünk él és munkálkodik. Ma is arra hív, hogy merjünk a szeretet útjára lépni, merjük elfogadni egymást a gyengeségeinkkel együtt is, merjük kitárni szívünk kapuját és beengedni a másik embert, hogy majd rólunk is elmondhassák: „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban... Egy szívvel lélekkel minden nap összegyűltek a templomban.” (ApCsel2,42)

A találkozó bizonyság volt számomra a Szentlélek munkálkodásáról és mindannyian sokat tanulhattunk a közösségi lét elméletéről is. Most itt az ideje, hogy a hallottakat megpróbáljuk tettekre váltani saját közösségeinkben, ott ahová Isten állított bennünket!

Barna-Pap Rozália

 

PROGRAM:
Június 6. péntek:
 
A fiatalok többsége délután 16.30-kor Kiskunfélegyházáról indult gyalogos zárandokként.
Érkezésük után, 20 órakor kezdődik a szentmise, majd vacsora, játék.

Június 7. szombat:
8.00  Regisztráció
9.00  Reggeli imádság, ének
9.30  Fábry Kornél atya előadása, majd fórum, utána kiscsoportos beszélgetés
12.30 edéd
14.00-16.00 Fakultatív program 4 témakörben, 4 helyszínen, melyből kettő választható:

  • Kapcsolat Istennel, érdekes imamódok
  • Baráti kapcsolatok
  • Kapcsolatteremtés közösségen belül és nem hívőkkel
  • Folyamatok és szerepek a közösségen belül

A program ingyenes!

Plakát: