Papszentelés Kecskeméten

Mária Szent Nevének ünnepén, 2015.szeptember 12-én a kecskeméti Társszékesegyházban
Dr.Bábel Balázs érsek atya pappá szentelte Ivanics Zoltán és Tóth Tibor diakónust.
A különlegesen szép esemény fotói itt láthatók!

Papszentelés Kecskeméten

Két áldozópappal gyarapodott a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, miután Mária Szent Nevének ünnepén, szeptember 12-én Dr. Bábel Balázs érsek atya pappá szentelte Ivanics Zoltán és Tóth Tibor diakónust.

Szeptember második szombatján papszentelést ünnepelhettek Kecskeméten az egyházmegye papjai, és a több száz fős megjelent hívőközösség. Bábel Balázs érsek atya az Urunk Mennybemenetele Társszékesegyházban szentelte pappá, a tanulmányait a budapesti Központi Szemináriumban befejező Ivanics Zoltánt, és a korábban Szegeden készülő Tóth Tibort.

Érdekesség, hogy mindketten kötődnek a kecskeméti Nagytemplomhoz. Ivanics Zoltán ezen a helyen kezdett el hittanra járni, majd itt ministrált, így ő ezer szállal kapcsolódik a szentelésnek helyt adó templomhoz. Tóth Tibor számára pedig a jövő tartogathat sok emléket, hiszen őt Érsek atya éppen a kecskeméti Főplébániára helyezte káplánnak a szentelést követően.

Dr. Bábel Balázs érsek atya szentbeszédében utalt Szűz Mária ünnepére, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy Szűz Mária mindig ott volt a történelem során, hogy mutassa az utat Jézus Krisztushoz.

„Rámutat és felhívja a figyelmünket, hogy tegyétek, amit Jézus mond. Így a mai ünnep is lehet egyfajta elindító a papi életetekben, hogy a Szűz Mária tisztelet által még közelebb kerüljetek Jézus Krisztushoz, még közelebb kerüljetek az emberekhez” – intézte szavait Érsek atya a két szentelendő diakónushoz.

„Így induljatok, így imádkozzatok, így helyezem rátok kezemet a Szentlélek Úristen kegyelmét kérve papi életetekre” – zárta az ifjú papnövendékeknek szánt útravalóját Dr. Bábel Balázs érsek atya.

A szentelés végén kiderült, hogy Tóth Tibor Kecskeméten, míg Ivanics Zoltán a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Főplébánián kezdi meg kápláni szolgálatát.

Isteni kegyelem kísérje az ő hivatásukat!

ifj. Hortobágyi Tibor