Ifjúsági vezetőket képeznek az Egyházmegyében

2018. február 16-án Ifjúsági Vezetőfelkészítő indult Kecskeméten. A programsorozat a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

A kecskemét-széchenyivárosi Szentcsalád Plébánia ad otthont a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Ifjúsági Vezetőfelkészítőjének, melynek elsődleges célja ifjúsági vezetők képzése plébániai katolikus ifjúsági közösségek szervezésére és építésére.

A tanfolyam másfél éves, félévente négy-négy bentlakásos hétvégével, valamint két egyhetes nyári táborral. A résztvevő fiatalok bevezetést kapnak az Egyház alapvető hitbeli és erkölcsi tanításába, liturgikus életébe, a közösségépítés elméleti alapjaiba és a communio-egyháztanba. A legegyszerűbb feladatoktól a stratégiai gondolkodásig vezető közösségépítő és képességfejlesztő játékok — a szervezők reményei szerint — hasznos gyakorlati ismereteket nyújtanak a későbbi közösségépítő munkához. A szentmisék, a szentségimádások, az imaestek és a lelkiségi mozgalmakkal való ismerkedés a lelki életben való előrehaladást és elmélyülést szolgálják. Az önismereti foglalkozások és a minden hétvégét záró értékelő megbeszélések a résztvevőket és a szervezőket is segítik az egyéni és a közösségi önreflexióban.

A most indult tanfolyam egyben a tehetséggondozásnak is fontos eszköze: az egyházmegye próbálja felkarolni és segíteni a tehetséges fiatalokat mint leendő ifjúsági vezetőket. Közös képzésük és közösségbe szervezésük erősíti a kapcsolatokat és közösségi hálót alakít ki közöttük, ami megtartó erőt jelenthet a későbbi ifjúságpasztorációs munkában.

A programsorozat az EFOP-1.3.7-17-2017-00289 azonosítószámú pályázati projekt (Római Katolikus Főplébánia, Kiskunhalas) keretében valósul meg.

További információ és elérhetőségek: http://www.parazskozpont.hu/programok/20180216_000000_20180218_000000_ifjusagi_vezetokepzo_kecskemeten

 

Kecskemét, 2018. február 22.

Parázs Pasztorális Központ