Katekétáknak

BEJELENTKEZÉS az adatbázis és a módszertani segédanyagok használatához.
Katekéták adatbázisához beküldhető adatlap itt található!

Kifestő megfejtései itt találhatók!
Online kottatár gitáros énekekhez itt található!


Az EKB hittanos táborokat támogató pályázata itt található.

Fogassy Judit: A katekétának Krisztust kell visszhangoznia

Az ősegyház gyakorlatában a katekéta maga volt a visszhang, azt visszhangozta, ki Jézus Krisztus, élete példájával, hűségével, az erények gyakorlásával és a hitről való tudás átadásával. A ma emberének nem oktatók, hanem tanúk kellenek, olvashatjuk a Szentatya írásaiban. A Magyar Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága képzési lehetőségek felkínálásával, párbeszédműhelyek létrehozásával a katekéták szemléletformálását tekinti feladatának – mondja Fogassy Judit nővér, a Jézus Szíve Nővérek Társaságának tagja.

Hangsúlyosan katekétáról beszél, és nem hitoktatóról. Miért tartja fontosnak a megkülönböztetést?

Magyar szokás és hagyomány hitoktatóról beszélni, az egyház dokumentumai azonban a katekéta megnevezést használják. Több okból is fontos a különbségtétel. Az egyház feladata, hogy megadja mindenkinek - felnőttnek, fiatalnak, gyereknek - azt a támogatást, ami segít megélni a Krisztussal való kapcsolatot. Ha hitoktatásról beszélünk, azonnal iskolai keretekben gondolkodunk. A hitoktató az oktatási rendszerben működő személy, aki a hitre nevelés oktatási oldalával foglalkozik. A katekéta ennél mélyebb tartalmú fogalom, a katekéta kísérő, mentor aki a fáklyát hordja. Nem pusztán órát ad le, és rohan a következőre, hanem kíséri a csoportot, családot látogat. Tekintete kiterjed az egész életre. A katekézis görög eredetű szó. Visszhangot jelent. A katekéta az ősegyház szolgálatában az a személy volt, aki visszhangozta a népnek, ki Jézus Krisztus és mit jelent Jézust követni. Visszhang volt élete példájával, hűségével, az erények gyakorlásával és a hitről való tudás átadásával. Nem véletlenül írja egyre több dokumentumban a Szentatya (VI. Pál nyomán), hogy a mai embernek nem tanítókra, hanem tanúkra van szüksége. Éld a hitedet, megnézem, milyen ez a hit, mondja a mai ember.

Hogyan fogalmazza meg az OHB a katekézis célját?

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a katekézisnek kell megújulnia, hanem a hitéletnek. A katekézisnek arra kell választ adnia, mi a keresztény identitásom, mitől vagyok keresztény, hogyan szemléljem a világot. A Katekézis Általános Direktóriuma szerint a katekézis végső célja elkísérni az embert Jézus Krisztus személyéhez oly módon, hogy ott bensőséges közösségre lépjen Jézus Krisztussal és felejtse ott magát. Barátságról, személyes kapcsolatról van szó. A Jézus Krisztussal való egység feltételezi az Atyával, az egyházzal, és Jézus missziójával való egységet. Ezen az alapon állva tudjuk értelmezni helyünket a világban.

Milyen értelemben van szükség a hitélet megújulására?

Nagyon sok kincset fedezhetünk fel közösségeinkben. Valóban dolgozik Isten kegyelme. Nevelni és formálni kell, hogy ez az aktív élet nyomatékosabban jelenjen meg a magyar társadalom életében. Közösségi életünk olyan, mint egy alvó óriás: ereje lenne, de még alszik.

Milyen szemlélettel kell gyakorolni a katekézist?

A katekétának fel kell tennie magának a kérdést: mitől vagyok keresztény, hogyan nézzek a világra. Az erre adott válasz az, amit célként szem előtt kell tartania minden tevékenységében. A katekézis minden egyes pillanata alkalmat adhat a növendékek számára a Jóistennel való találkozásra. A katekéta nem pusztán tanítani kész, hanem kísérni a beavatás útján, mely az egyházzal való közösségen keresztül vezet Istenhez. Itt kapja értelmét a katekumenátus jellegű katekézis. A beavatottság azt jelenti, hogy tartozom valahova. Annyira jó lenne, ha a katekézis segítene ezt a szemléletet kialakítani! Amikor a fiatalok erre rájönnek, amikor felébred bennük a tudat, hogy van küldetésük, hogy nagyon fontosak a világban, ők lesznek az első hősök ezen a fronton. Ebben a találkozásban a fiatalok saját méltóságuk és fontosságuk tudatára ébrednek. Így már nem lehet őket fogyasztani, ők már nem megvásárolhatók. Már van munkájuk, van missziójuk.

Hol tartanak ebben a folyamatban a magyar fiatalok?

A katekéták vezető fóruma, a CCEE Kateketikai Bizottsága két évvel ezelőtt felkérte európai tagországait, hogy végezzenek felmérést négy alapkérdésben a fiatalok körében, mely során azt kutatták, hogy hogyan érzi magát egy fiatal, mint beavatott az Egyházban, mit jelent számára ez a tagság. Mi Magyarországon a 14-25 éves korosztályt szólítottuk meg. Rákérdeztünk a kereszténnyé válásuk útjára, a fejlődés lehetőségeire, szerepükre az egyház missziójában. Nagyon komolyan vettük a felmérést. Közel háromezer adatlap érkezett be hozzánk az ország egész területéről, városból, faluból egyaránt. Értékes rálátást nyertünk egy nagy keresztmetszetű területre. Elgondolkodtató válaszokat kaptunk. Míg a válaszadók több mint kilencven százaléka kereszténynek vallotta magát, az mégsem szerepelt sehol, hogy Krisztushoz tartoznának, hogy személyes kapcsolatuk lenne vele. Számomra ez megdöbbentő volt. Hogyan lehetünk keresztények Jézus Krisztus nélkül? Az akadályok között legtöbben az érdektelenséget említették. A pozitívumok között sokan írták a katekéták, papok támogatását. Az egyház missziója a nagy többség gondolkodásában nem jelenik meg. Nem tudnak mit kezdeni vele, úgy érzik, ez másnak a dolga.

Tekintve, hogy egyre nő azok száma, akik egyedül iskolai keretek között találkoznak hittartalmakkal, milyen következtetéseket vontak le a válaszokból?

Azt értettük meg, hogy a mai fiatal többnyire nem azt keresi, hogy ő ki, hanem azt, hogyan lehet élete minél sikeresebb. Erre serkenti őket a nevelésük, a pragmatikus szemlélet. Ez nekünk, hitre nevelőknek nagyon sokat mond. Rá kellett ébrednünk arra, hogy nagyon sokat kell foglalkoznunk a keresztény identitással, a missziós tudatunkkal.

Milyen képzési alkalmakkal segítik a katekéták szemléletformálását?

A hitoktatás meghatározó tényezői a tankönyv, a kerettanterv, a mi célunk, hogy erről az alapról továbblendítsünk. Fontosak ezek az eszközök, de nem adnak szemléletet. Rendszeresen nyújtunk továbbképzési alkalmakat, így évente sor kerül a Katekumenátus Konferenciára, két évente pedig a Nemzeti Kateketikai Kongresszusra. A Katekumenátus Konferencia fórum, műhely kíván lenni, ahol fel lehet hozni a problémákat, kérdéseket, ahol tanulni lehet. Honlapunkon cikkeket, tanulmányokat ajánlunk. Azt próbáljuk közvetíteni, hogy a katekézisnek sokkal sürgetőbb feladatai vannak, mint az, hogy milyen eszközökkel bír.

A katekéták a kapcsolattartás során milyen nehézségekkel fordulnak önök felé?

Leginkább hiányokat fogalmaznak meg: a koncepció, a képzés, az ember, a helyiség hiányát. Nem tudom, hogyan kell megszólítani az embereket. Mi a tematika? Melyik hittankönyvet használhatom? Ha ezek mélyére nézünk, látjuk, hogy ezek nem hiányok, hanem ütközési pontok, amiket könnyen meg lehetne oldani. Addig azonban, amíg a szemlélet nincsen a helyén, a hiányra fogunk koncentrálni.

Ez az OHB területi koordinátor képzésének célja?

Az OHB tizenhat évvel ezelőtt indított el egy vezető képzést területi koordinátori feladat betöltésére. Láttuk, hogy sok egyházmegyében évente kétszer tartanak összejöveteleket a katekétáknak, ahol száz-százhúszan is összejönnek, általában szentmisére és egy előadásra. Aztán folytatódik az év, és az oktatónak nincsen hova vinnie a kérdéseit, nehézségeit. Munkája során sokszor éri megaláztatás, nem kap megfelelő támogatást a családoktól, az iskolákban nincsen megfelelő terem. Sokaknak kell hétről hétre hűségesen kitartani, gyakran a legnehezebb körülmények között. Ezért felosztottuk területi egységekre az egyházmegyéket, és mindenhova megpróbálunk olyan katekétákat állítani, akik elvégzik az általunk kínált koordinátori képzést. A feladatuk, hogy szűkebb körben rendszeresen találkozzanak az adott terület katekétái. Néhány egyházmegyében szép eredmények tanúi vagyunk, így az Esztergom-Budapesti Egyházmegyében, Egerben, Veszprémben és Debrecenben is működik ez a modell, Vácott is vannak próbálkozások.

A hitoktatást tekintve két nézőpont áll egymással szemben. Az egyik azt mondja, az ismeretek átadásának kényszerével elidegenítjük a gyerekeket a hittől, akiknek hitélmény hiányában a katekézis csak unalmas tanóra. A másik álláspont kötelező kerettantervben, elvégzendő tananyagban gondolkodik. Hogyan találhatjuk meg az egyensúlyt?

Egyszerre kell a két szempontot követnünk. Fontosak az ismeretek, nem lehetünk analfabéta keresztények. Az Egyháznak vannak válaszai a mai kérdésekre, és ha a hívő nem tudja a válaszokat, akkor elszégyelli magát, visszahúzódik. Holott ott volt a lehetőség, hogy tanúságot tegyen a hitéről. A katekéta tanár, de úgy kell oktatnia, hogy tanítása az élethez kapcsolódjon. Az egyháznak ott kell lennie a fontos pontokon, és el kell mondania az igazságot az emberről. Ki az ember? Miért van a világon? Az embernek van célja és van méltósága, a katekézisnek ezt kell közvetítenie. De ha csupán a kerettantervet tartjuk szem előtt, és nem hallgatóságunk szintjét, akkor csak anyagot adunk át, nem nevelünk. Nagy kihívás, hogyan adjam át az anyagot azzal a szemlélettel, hogy aki előttem van, kapjon valamit, és felkeltsem az érdeklődését. Addig, amíg az evangelizációs missziós tudat nem működik minden órán és minden találkozón, addig csak anyagot fogunk leadni. Az nem katekézis, nem hitre nevelés. A tananyagot akárki leadhatja, akár egy ateista is megteheti. Elsődleges küldetésünk az kell, hogy legyen, ami Krisztus és az Egyház érdekét szolgálja.

Mi az, amit életkoronként szem előtt kellene tartani a hitoktatásban?

Ez nagyon változó, sok esetben a családi háttértől is függ. Az óvodás, kisiskolás rácsodálkozik arra, hogy Isten szereti őt. Ebben az életkorban nagyon fogékonyak a szeretet formáira. Vágynak a megerősítésre, hogy Isten őket személy szerint ünnepeli, ajándéknak fogadja el. Később a gyerekek Jézus személyére fogékonyak, szeretik benne a jó barátot, a testvért. Kezdenek fontossá válni a közösségi élmények. Felsősök számára az eszme, a példa válik fontossá. Keresik, ki a hiteles ember. Ha te jó vagy, gondolják, akkor mindig jónak kell lenned, és ha egyszer hibázol, akkor máris leesel a magas piedesztálról, ahova helyeztek. A felsősnek ezt nagyon nehéz feldolgoznia. Neki azt kell megtanulnia, hogy Isten és ember különböznek, a kettőt ne keverjük össze. A következő korosztály, a fiatalok leginkább a karitatív tevékenységben találnak örömet. Milyen jót tehetek – kérdezik, és szeretnek hőstetteket véghezvinni. A probléma az, hogy túlságosan óvjuk, és nem hozzuk helyzetbe őket. Ezzel alábecsüljük képességeiket, holott nagyra tudnának nőni, ha nagyobb kihívást állítanánk eléjük. Fontos azt tudnunk, hogy a fiatalok erős jóban akarnak hinni. A jámbor jóság nem ragadja őket meg. Az a Jézus Krisztus, aki férfi, aki szembeszáll az ördöggel, aki harcol a jóért, sokkal többet jelent számukra, mint az a Jézus, aki szeret játszani a gyerekekkel. Ha nem találják meg ezt a képet akár az énekekben, akár a tanításban, vagy példaképekben, akkor a rosszhoz fordulnak, mert az erős. Az erőt keresik, nem a jóságot, mert annak erejét még nem értik.

A hitre nevelésben hogyan viszonyul egymáshoz az, amit a család tehet és amit az iskola?

A szülő az, aki bevonja a katekétát gyermeke nevelésébe. Ő ismeri gyermekét, a katekéta pedig a hitre nevelésre kapott képzést. Bele kell gyökerezni a tudatba, hogy a család nélkül nem lehet nevelni a gyermeket. Lehet foglalkozásokat tartani, de ez nem jelent teljes nevelést. Ahhoz kell a szülő. Egyre több katekéta érti meg ezt, és törekszik a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartásra.

Trautwein Éva/Magyar Kurír 2012. 04. 12.

Az adatbázist csak akkor tudod megnézni, ha a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye katekátája vagy és visszaküldted a katekéták adatlapját, ami itt is kitölthető!

2023. március 11. Hittanverseny - Kecskeméti forduló
2023. február 5-től Mindszenty vetélkedő

2022. december 3-4. Kecel Biblikus figura alkotónapok
2022. október 1. Hitoktatók továbbképzése és Családtalálkozó
2022. október 8. Hittanos olimpia egyházmegyei döntője
2022. március 5. Hitoktatói továbbképzés
2022. április 23. Egyházmegyei Hittanverseny döntő
Az EKB hittanos táborokat támogató pályázata itt található.

Hitoktatók nyári lelkigyakorlata 2022. június és augusztus Kecskemét
KETT pedagógiai továbbképzés 2022. július 13-15. Kecskemét
Biblikus figura alkotónapok 2022. augusztus 10-12. Kiskunhalas
KKFM Hitoktatói Továbbképzés 2022. október 1. Kalocsa

A 2020-as és 2021-es évet helyi szervezésű, online programok jellemezték a vírushelyzet miatt.
A teljes 2019-es Egyházmegyei porgramnaptár az oldal alján található, letölthető anyagként. 

2019. február 23. kötelező Hitoktatói továbbképzés, Kecskemét, Piarista Gimnázium díszterme
2019. április 6. Katolikus Iskolák Lelki Napja, Kalocsa
2019. április 13. Egyházmegyei Szellemi Hittanverseny döntője, Kiskunhalas Szervező: Csorba Dávid
2019. május 15. szerda 15 óra: Kunszt József Díj átadása – Kalocsa, Várszegi Asztrik
2019. május 25. szombat, Hittanosok zarándoklata Fótra és Máriabesnyőre
2019. augusztus 29. csütörtök, Pedagógusok Lelki Napja és Tomori Pál emlékmise, Kalocsa.
          Előadó: Hortobágyi Cirill, Misézik Varga László püspök
2019. szeptember 1., Országos Veni Sancte Kecskemét, Nagytemplom 10 óra
2019. október 12. Hittanos Olimpia döntője, Kiskunfélegyháza Constantinum
2019. október 19. Szinódusi találkozó, Kalocsa Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény
2019. október 26. Egyházmegyei Hitoktatói Továbbképzés és Családtalálkozó, Koszter Díj átadása
          Kalocsa, Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény

Bérmálási vizsgák 2019.
Baja és Kalocsa 2019. március 30.

Baja Szent László ÁMK,  Kiskunhalas Szent József Ált. Isk.
Kalocsa Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény
Szervezők: Fekete Szabolcs atya és Marton Gábor atya
Kiskunhalas 2019. március 23.
Szervező: Csorba Dávid atya
Kecskemét 2019. március 23.
Piaristák Czollner téri intézménye
Szervező: Finta József atya 
Kalocsa 2019. szeptember 28.
Szervező: Marton Gábor atya

2018. október 27. Egyházmegyei Hitoktatói Továbbképzés és Családtalálkozó, Koszter Díj átadása, Kalocsa 
2018. október 6. Egyházmegyei Hittanos Olimpia Kecel
2018. június 26-28 vagy augusztus 16-18. Lelkigyakorlat hitoktatóknak
2018. április 14. Egyházmegyei Hittanverseny döntője, Kecskemét
2018. március 24. Hittanverseny Kecskemét városi és Kecskemét kerületi fordulója
2018. március 9. Hittanverseny Majsai espereskerületi fordulója
2018. március 3. Bérmálási vizsga, Kalocsa

Az eddigi programokról itt találhatók beszámolók és fényképek:
2017. november 5. Szinódusi gyűlés Kecskemét
2017. október 14. Őszi Hitoktatói Továbbképzés és Családtalálkozó, Kalocsa
2017. szeptember 30. Hittanos Olimpia döntő
2017. május 12. Kunszt József Díj átadása, Kalocsa
2017.április 8. Bérmálási vizsga Kecskemét, Kiskunhalas
2017. április 1. Szellemi Hittanverseny döntő, Kiskunfélegyháza
2017.március 18. Bérmálási vizsga Baja, Kalocsa
2017. március 25. Hitoktatói Továbbképzés, Kalocsa
2017. február 25. Hitoktatói Továbbképzés, Kecskemét

2016. október 8. Hittanos Olimpia
2016. szeptember 17. Egyházmegyei Családtalálkozó és Hitoktatói Továbbképzés 
2016. április 23. Ministráns találkozó
2016. április 16. Egyházmegyei hittanverseny DÖNTŐ
2016. április 8. Egyházmegyei Hittanverseny  Kiskunmajsai forduló

2015.november 15. Szinódusi Találkozó
2015. október 10. Egyházmegyei Családtalálkozó és Hitoktatói Továbbképzés
​2015.szeptember 19. Egyházmegyei Hittanos Olimpia döntője
2015. június 29-július 1. Hitoktatói lelkigyakorlat Baja

2014. október 4. Egyházmegyei Családtalálkozó és Hitoktatói Továbbképzés Kalocsa

2013. október 26. Egyházmegyei Családtalálkozó és Hitoktatói Továbbképzés Lakitelek

2012. november 17. Egyházmegyei Családtalálkozó és Hitoktatói Továbbképzés Kecskemét
2012. június 2. Egyházmegyei Hittanos Olimpia döntője
2012. február 28. - május 15. CSÉN Módszertani képzés a Parázs Központban
2012. április 28. Ministráns találkozó Csávoly-Vodicán
2012. április 20. Hittanos Olimpia Harkakötőnyi Elődöntője
2012. április 14.  Egyházmegyei Hittanverseny döntője
2012. március 10. Kateketikai Továbbképzés Kecskemét
2012. március 9. Az Egyházmegyei Hittanverseny Kiskunmajsai Espereskerületi fordulója
2012. február 25. Kateketikai Továbbképzés Kalocsa

 

 

IFJÚSÁGI és MINISTRÁNS PROGRAMOK AZ EGYHÁZMEGYÉBEN  

A 2020-as és 2021-es évet helyi szervezésű, online programok jellemezték a vírushelyzet miatt.

2019. január 26. - Magyar Panama Nap. Budapest Népliget, Elek Gyula Aréna
2019. május 11. szombat - Egyházmegyei Ministránstalálkozó: Baja, Szent Balázs Ált. Iskola
2019. június 7-8. szombat – Pünkösdi Ifjúsági Találkozó: Petőfiszállás
2019. augusztus 4-11. - XXVII. Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor
2019. augusztus 12-16. - Egyházmegyei Ifjúsági Tábor (Ifjúsági Vezetőképző vizsgatábora) Petőfiszállás-Pálosszentkút
2019. október 11-13. „72 óra kompromisszum nélkül” Önkéntes Hétvége
2019. október 16. szerda - „Tiszta szerelem imaest”
2019. november 16. – KEFIR., Kecskemét

2018. Nemzetközi Ministráns Találkozó Róma

2017. április 29. Egyházmegyei Ministránstalálkozó, Kalocsa
2017. június 3. Pünkösdi Ifjúsági Találkozó, Petőfiszállás
2017. július 24-28. Egyházmegyei Ministránstábor, Meszesi Érseki Üdülő
2017. augusztus 6-13. XXVI. Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor
2017. október 13-15. 72 óra kompromisszum nélkül Önkéntes Hétvége
2017. október 18. Tiszta szerelem imaest
2017. november 4. Egyházmegyei KEFIR Ifjúsági Nap, Kiskunfélegyháza

2016. április 23.Ministráns találkozó 2016.
2013. április 13. szombat - Déli Ministránstalálkozó Vodica
2013. május 18. szombat – Pünkösdi Ifjúsági Nap Petőfiszállás
2013. július 1-5. Egyházmegyei Ministráns Tábor Baja
2013. július 24-29. – HungaRio Pécs. A Rio de Janeiro-i Ifjúsági Világtalálkozó magyarországi „kicsinyített mása”
2013. augusztus 4 - 11. - XXII. Bugaci Lelkigyakorlatos Tábor
2013. október 19. szombat – Északi Ministránstalálkozó Bugac

2011

A 2011. évben is egészen szép létszámokkal sikerült az egyházmegye ministránsait megmozgatni! Minden várakozást felülmúlt ez az esztendő, annak ellenére, hogy sok nehézséggel is szembe kellett nézni. A gyerekek minden programon nagyon aktívan és odaadással vettek részt.

A ministráns vezetőképzőn, mintegy 14 fiatal vett részt Soltvadkert, Baja, Érsekcsanád, Mélykút, Csávoly és a települések filiáiról. A befejezése ennek a programnak előreláthatóan a 2012-es évben folytatódik, valamint új létszámokkal gyarapszik.

A nyári ministráns tábor is szép létszámot produkált a kezdeti nehézségek ellenére. Kővágószőlősre terveztük a tábor helyszínét, de a létszám igen kevésnek látszott így Bátmonostoron került megszervezésre, 29 fő vett részt a programon. A korosztálybeli különbségeket is jól sikerült áthidalni (pl.: nagyok fürdeni voltak Dávodon, a kicsik kézműveskedtek, számháborúztak). Liturgikus szolgálatokat beszéltünk át a tábor ideje alatt, valamint a ministráns lelkület építése kapott hangsúlyt. Egységesen minden gyerek nagyon jól érezte magát!

A tavaszi, déli kerületek számára szervezett ministránstalálkozó Mélykúton került megszervezésre, Bolvári János plébános segítségével. A programon előadást tartott Ft. Gyöngyösi Balázs Jánoshalmi káplán II. János Pál boldoggá avatásáról, „Hogyan legyünk a hétköznapokban szentek, boldogok” címmel. Az előadás után kiscsoportos beszélgetésen vettünk részt, majd a délután folyamán a helyi ministránsok előkészületében játékos sport vetélkedőn.  A programot nagy focival zártuk! A találkozón, Csávoly, Vaskút, Bátmonostor, Gara, Baja, Érsekcsanád, Mélykút, Bácsalmás, Jánoshalma, egyházközségeinek mintegy 110 fő ministránsa vett részt!

Istennek legyen dicsőség a gyerekek szolgálatáért!
Retkes Zsolt atya, ministránsreferens

 

A Szent István Társulat jól áttekinthető honlapján:http://hittansuli.hu nagyon sok értékes anyagot találhatsz.

Ha ide kattintasz, a veszprémi hitoktatók gazdag honlapján keresgélhetsz!

Dr. Kovács Gábor atya honlapján egyházhű útmutatást találsz a New Age-hez tartozó ezoterikus tanok ügyében.

Online kottatár gitáros énekekhez.

Uzsalyné Dr. Pécsi Rita érzelmi intelligenciáról szóló vázlata.

2017. Szinódusi gyűlés témája "Reformáció katolikus szemmel"
A címre kattintva letölthető Görbe László piarista atya előadásának vázlata és
Dr. Finta József érseki helynök előadása.

Görbe László piarista atya 2017. évi hitoktatói továbbképzési anyaga

A Szeged-Csanád Egyházmegye Játéktár nevű játékgyűjteménye jelenleg nem elérhető, hamarosan pótoljuk.